Πάνω Frame [668xX]
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΕΛΑΣΓΟΣ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συγγραφείς
Κατηγορίες
ΕΝΟΧΟΙ
Πληροφορίες
Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων
Τρόποι Αποστολής-Παράδοσης
Newsletter Περισσότερα
Ώρες Λειτουργείας
Κανάλι YouTube
Facebook
ΕΡΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ » Ἀνθολόγιον Ἐλευθερίας - Ποιήματα γιά τό ἔνδοξο 1821

Περιγραφή

Ἀνθολόγιον Ἐλευθερίας - Ποιήματα γιά τό ἔνδοξο 1821 [9789605226039]
Ἀνθολόγιον Ἐλευθερίας - Ποιήματα γιά τό ἔνδοξο 1821
Ἀνθολόγιον Ἐλευθερίας - Ποιήματα γιά τό ἔνδοξο 1821 [9789605226039]

 ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Μεγάλη τιμή καί χαρά ἰδιαίτερη γιά τόν Ἐκδοτικό Οἶκο Πελασγό, τό ἀνά χείρας πόνημα, τοῦ ἀόκνου «ἐργάτου» τῆς Ἑλ­ληνικῆς Γλώσσης, Γεωργίου Πετροπούλου, Δρ. Ν.Ε. Φιλολογίας, Δημοσιολόγου καί Πολιτι­κοῦ Ἐπιστήμονος.

Προσφέροντας τό:

Ἀνθολόγιον Ἐλευθερίας

Ποιήματα γιά τό ἔνδοξο 1821

 

ταπεινό δαφνόκλαρο γιά τήν 200ή Ἐπέτειο τῆς Ἐθνι­κῆς Παλιγγενεσίας τοῦ Ἔθνους μας, οἱ Ἐκδόσεις μας, συνεισφέρουν μέ αὐτό τόν τρόπο στόν ἑορτασμό…

Ο Γιῶργος Πετρόπουλος, ἀνθολόγησε ἀπό τό πλούσιο περιβόλι τῆς Νεοελληνικῆς καί τό εὐωδιαστό λιβάδι τῆς Δημοτικῆς μας Ποιήσεως, ἀθάνατα ἔργα ὀγκολίθων τῆς τέχνης τους καί τῆς Λαϊκῆς μας παραδόσεως, τά ὁποῖα εὐφραίνουν ψυχή καί νοῦ, συγκινοῦν καί ξυπνοῦν τό φιλότιμο καί τήν φιλοπατρία!

Φανερώνουν καί πάλι μπροστά μας, τήν διαχρονική φλόγα πού κατάκαιγε τά στή­θη τῶν ἡρώων γαλβανισμένη στά μυστικά ἱερά τοῦ πόθου γιά τήν χιλιάκριβη Ἐλευθερία…

Δείχουν τόν καημό, τό φρόνημα, τήν ἀξιοπρέπεια, τήν τιμη, τήν ἀ­γάπη γιά τήν σκλαβωμένη Πατρίδα∙ τό ἦθος, τήν ἁγνό­τη­τα, τήν θυσιαστική προσφορά, τήν ἀνιδιοτέλεια, τήν φωτιά πού τούς ὁδηγοῦσε νά βγοῦν ἀπό τό σκοτάδι στό Φῶς, ἀπό τήν τυραννικότερη δουλεία στήν πο­λυπόθητη τήν Λευτεριά…

Καί γιά νά ξεκαθαρίσει τό πνεῦμα καί τίς προθέσεις τουὁ λαός, ἔψαλε:

«Γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν Ἁγία

καί τῆς πατρίδος τήν Ἐλευθερία,

γι᾽ αὐτά τά δύο πολεμῶ,

μ᾽ αὐτά νά ζήσω ἐπιθυμῶ,

κι ἄν δέν τά ἀποκτήσω,

τί μ᾽ ὠφελεῖ νά ζήσω;».

 

Μελετεῖστε ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες τοῦτο τό Ἀνθολόγιο γιά τό ᾽21 πού κάνει εὔκολη καί ἀπολαυστική τήν ἀνά­γνωσή του ἡ συγκέντρωση τόσων ἐξαιρε­τικῶν ἔρ­γων ψυχῆς λαοῦ καί ποιητῶν καί σέ κάθε του στροφή καί στίχο θά συναντήσετε αὐ­τό τό πνεῦμα κι αὐτή τήν μοναδική σιδερένια θέληση!...

Κι ἄν ἀναρωτηθεῖτε κάπου βαθιά μέσα σας, τί ἀπουσιάζει ἀπό τούς σημερινούς Ἕλληνες καί τί τούς ἄλλαξε τόσο, εἶναι αὐτό: ὅτι πολλοί ἀ­πομακρύνθηκαν ἀπό τά νάματα τῆς Ὀρ­θο­δοξίας καί τῆς Φιλοπατρίας καί ἀπό τό σύγχρονο λεξιλόγιο λείπουν λέξεις καί ἔννοιες ὅπως: Θυσία, Ὄραμα, Ἰδανικά, Πατρίδα, Θρησκεία…

Ἡ Ἑλλάς ἔδωσε τά Φῶτα τοῦ Πολιτισμοῦ στήν Δύση, χωρίς νά ζητήσει καμμία ἀμοιβή… Ἡ Δύση ἔκανε τό πνεῦμα ὕλη καί πέρασε τήν βαρβαρότητά της ὡς συναλλαγή, δοῦναι καί λαβεῖν, δάνεια, «ξεδόντιασμα» ἀξιῶν, ἀνηθικότητα, κατάργηση κάθε ἁρμονίας… Ἐξαγοράζει κάθε της «βοήθεια» μέ τόκους, κυρώσεις, ἀπαγορεύσεις, μειώσεις καί μισσαλοδοξιά…

Κι ὅλ᾽ αὐτά διότι γνωρίζει τήν τιμολόγηση τῶν «ἀγαθῶν», ἀλλά κανενός τήν ἀξία…

Ὅμως, τό ἀναγνωστικό μας κοινό, ἐπιλέγει τίς ἀξίες Ἐκεῖνες πού μᾶς κάνουν περήφανους ὡς Ἕλληνες καί ἀναδεικνύουν τήν φλόγα καί τήν λεβεντιά μας, τό ἦθος καί τήν ἀγάπη μας γιά τήν Πατρίδα μας, τήν Ἐ­λευθερία μας καί τόν Χριστό μας…Διότι ὅλα τους εἶναι ὅπως στήν Σημαία μας ἕνα: Σταυρός, Ἑλλάδα, Ἐλευθε­ρία…

Ἀπό τό Ἀνθολόγιο αὐτό δέν θά μποροῦσε νά ἀπουσιάζει ὁ στενός μας πλέον συνεργάτης, ἔξοχος εἰκονογράφος καί ζωγράφος Σπύρος Ζαχαρόπουλος, πού ἔδωσε ζωή καί πνοή στά ποιήματα… Τόν εὐχαρι­στοῦμε ἐκ βαθέων… 

Κλείνω μέ τούς στίχους τοῦ ἐθνικοῦ μας ποιητῆ Κωστῆ Παλαμᾶ:

 

«Αὐτό τόν λόγο θά σᾶς πῶ, δέν ἔχω ἄλλον κανένα,

μεθεῖστε μέ τ᾽ Ἀθάνατο κρασί τοῦ ᾽21!»… 

 

Δευτέρα, Ἁγίου Δημητρίου, 26 Οκτωβρίου 2020

Γιά τίς ἐκδόσεις ΠΕΛΑΣΓΟΣ

Ἐλίνα Μαστέλλου - Γιαννάκενα

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Ἐκδοτικό Σημείωμα........................................................................................ 9

Εἰσαγωγικά.................................................................................................... 11

Ἐκ τῆς προσωπικῆς ποιήσεως

Ἀνδρέας Κάλβος......................................................................................... 13

Εἰς τόν Ἱερόν Λόχον.............................................................................. 14

Ὁ Βωμός τῆς Πατρίδος......................................................................... 18

Διονύσιος Σολωμός..................................................................................... 20

Ὕμνος εἰς τήν Ἐλευθερίαν................................................................... 21

Ἡ καταστροφή τῶν Ψαρῶν.................................................................. 25

Οἱ ἐλεύθεροι Πολιορκημένοι................................................................ 25

Γεώργιος Ζαλοκώστας............................................................................... 29

Τό Μεσολόγγιον..................................................................................... 30

Ἡ 25 Μαρτίου......................................................................................... 45

Ἀριστοτέλης Βαλαωρίτης......................................................................... 51

Ἡ προσευχή τοῦ Διάκου....................................................................... 52

Ὁ Βράχος καί τό κῦμα........................................................................... 54

Εἰκοστή Πέμπτη Μαρτίου..................................................................... 57

Ἰάκωβος Ρίζος Νερουλός........................................................................... 59

Ὠδή εἰς Μεσολόγγιον............................................................................ 60

Ἀλέξανδρος Σοῦτσος.................................................................................. 67

Ἡ Τουρκομάχος Ἑλλάς......................................................................... 69

Παναγιώτης Σοῦτσος................................................................................. 79

Ἡ ΚΕ΄ Μαρτίου....................................................................................... 80

Ἡ Ἑλλάς τοῦ Ἀγῶνος............................................................................ 83

Ὁ Καραΐσκος.......................................................................................... 86

Γεώργιος Παράσχος.................................................................................... 88

Στόν Ὀδυσσέα Ἀνδροῦτσο................................................................... 89

Ἀχιλλεύς Παράσχος.................................................................................... 91

Στιγμῆς Πλάνη....................................................................................... 92

Ἁγία Λαύρα............................................................................................ 98

Κωστῆς Παλαμᾶς..................................................................................... 101

Ἐμπρός.................................................................................................. 102

Καραϊσκάκης........................................................................................ 103

Αὐτό τό λόγο......................................................................................... 104

Ἄγγελος Σικελιανός.................................................................................. 105

Μακρυγιάννης..................................................................................... 106

Βλαχογιάννης....................................................................................... 110

Κώστας Καρυωτάκης.............................................................................. 112

Διάκος.................................................................................................... 113

Κανάρης................................................................................................ 115

Βύρων.................................................................................................... 116

Σωκράτης Μελισσαράτος....................................................................... 117

Μεσολόγγι............................................................................................ 118

 

Ἐκ τῆς Δημώδους Μούσης...................................................................... 122

Ἡ Ἅλωσις τῆς Τριπολιτσᾶς................................................................ 123

Ἡ αἰχμαλωσία τοῦ Κιαμήλ Μπέη..................................................... 126

Θάνατος τοῦ Γιωργάκη καί Φαρμάκη............................................... 127

Ἄλλο εἰς τούς ἰδίους............................................................................. 129

Ὁ θάνατος τοῦ Διάκου........................................................................ 131

Ὁ Μιαούλης.......................................................................................... 133

Μάρκος Μπότσαρης............................................................................ 135

Μάρκος Μπότσαρης ........................................................................... 137

Μάρκος Μπότσαρης............................................................................ 139

Ὀδυσσεύς ΑνδροΥτσος....................................................................... 140

Ἡ Σάμος................................................................................................ 141

Τό Μεσολόγγι....................................................................................... 142

Τό Μεσολόγγι....................................................................................... 143

 

Ἐπίμετρον.................................................................................................... 145


Συγγραφέας: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Τιμή: 19,08€ 

Επόμενο >>
Εύρος Τιμών
Από:  Μέχρι:
Καλάθι Αγορών Περισσότερα
1 x Δοκίμια Σύγκρισης και Αντιπαραβολής μεταξύ Πλάτωνος - Αριστοτέλη
16,96€ 
Προσφορές Περισσότερα
Επιπλέον Εξυπηρέτηση
Banner Δεξί 6
YouTube
Facebook
SSL Certificates