Πάνω Frame [668xX]
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΕΛΑΣΓΟΣ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συγγραφείς
Κατηγορίες
katsifas
Πληροφορίες
Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων
Τρόποι Αποστολής-Παράδοσης
Newsletter Περισσότερα
Ώρες Λειτουργείας
Κανάλι YouTube
Facebook
1821-2021, 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ » ΦΛΟΓΑ - 200 ΧΡΟΝΙΑ 1821.

Περιγραφή

ΦΛΟΓΑ - 200 ΧΡΟΝΙΑ 1821. [9789605226152]
ΦΛΟΓΑ - 200 ΧΡΟΝΙΑ 1821. [9789605226152]

 Ἕλληνά μου,

ὅταν προσπαθεῖ κάποιος νά «ἀγγίξει» τό 1821, ἀναγκαστικά τό προσεγγίζει μέ τό συναίσθημα. Μέ αὐτό τό ἴδιο συναίσθημα πού μέ ἕναν θαυμαστό τρόπο μεταγγίζεται μέσω τῶν γονιδίων ἀπό τούς γονεῖς στά παιδιά, πού ἐκτός ἀπό τά σωματικά, «χαρί­ζουν» στά παιδιά τους καί ἕναν συνδυασμό τῶν ψυχικῶν τους χα­ρακτηριστικῶν.

Καί εἶναι τά χαρακτηριστικά τοῦ καθενός μας, πού ἀπαρτί­ζουν μία γενικότερη συλλογική μνήμη, γεγονός πού ὀφείλεται στήν ἀπεὐθείας καταγωγική συνέχειά μας ἀπό τούς προγόνους μας. Εἶναι ἡ ἴδια συλλογική μνήμη πού ἐπέτρεψε ἀλλά καί «διέτα­ξε» τούς ἐπαναστάτες τοῦ 1821 νά ἐννοήσουν βαθιά τήν διαφο­ρε­τικότητά τους, ἡ ὁποία τούς δόθηκε ὡς ἐντολή ἀπό τούς δικούς τους προγόνους ὥστε νά διατηρηθεῖ καί νά μεταδοθεῖ στούς ἀπό­γονούς τους.

Τό 1821 ἀποτελεῖ κατ αὐτήν τήν ἔννοια, τήν τρανότερη ἀ­πό­δειξη διατήρησης τῆς ἐθνικῆς μας μνήμης ἡ ὁποία χάνεται στά βάθη τῆς ἱστορίας. Εἰδικῶς ἄν μελετήσουμε τήν ἱστορία, θά δια­πιστώσουμε ὅτι ὄχι μόνο δέν ἦταν ἡ πρώτη προσπάθεια τοῦ ἔ­θνους γιά τήν ἀπελευθέρωσή του ἀπό τόν Ὀθωμανικό ζυγό, ἀλ­λά ἀποτέλεσε τό κορυφαῖο ἀπαύγασμα ἐπαναστάσεων, στά­σεων, κινημάτων ἀλλά καί καθημερινῆς σταθερῆς ἀντίστασης τοῦ σκλα­­βω­μένου ἑλληνισμοῦ ἀπέναντι στόν δυνάστη του.

Τό παρόν ἔργο δέν ἀποτελεῖ ἱστορικό ἐγχειρίδιο, οἱ ἱστορικοί ἔχουν ἐπιβεβαιώσει τόν παραπάνω συλλογισμό.

Ἀλλά τί εἶναι τό παρόν ἔργο καί τί πραγματεύεται;

Σέ ἁπλά ἑλληνικά, πρόκειται γιά μία καλλιτεχνική ἀπεικόνι­ση αὐτῶν πού, κατά τήν γνώμη μου, μᾶς λέει ὁ καθένας ἀπό τούς ἥρωές μας γιά τόν χαρακτήρα του, τό ἔργο του, συγκεκριμένες πράξεις του.  Ἡ μελέτη τοῦ 1821 καί τῶν ἡρώων σέ συνδυασμό μέ τίς ὅποιες στιχουργικές καί ποιητικές μου ἱκανότητες ἦταν τό ἔναυσμα γιά νά ἐκφράσω ποιητικά, ὑπό τήν μορφή τετράστιχων, ὅλα ὅσα θά ἤθελαν νά μᾶς ποῦν οἱ ἥρωές μας μέ τίς πράξεις τους. Ἄρα τό ἔργο ἔχει ἱστορική ἀναφορά!

Κι ἐπειδή, φυσικά, εἶναι πολύ μικρός ὁ χῶρος ἑνός λευκώ­μα­τος, σάν αὐτό πού κρατᾶς στά χέρια σου, γιά νά χωρέσει τούς 40.000 περίπου ἀγωνιστές πού ἔλαβαν μέρος στήν ἐθνική ἐπα­να­σταση, ἐπέλεξα 20 ἀπό αὐτούς. Ἐπίσης, ἕνα ἀπό τά ποιή­ματα εἶ­ναι ἀφιερωμένο στήν Φιλική Ἑταιρία μέ ὁμώνυμο τίτλο. Εἰδι­κῶς ἡ Φιλική Ἑταιρία, θά πρέπει νά ἀποτελέσει γιά τούς Ἕλ­λη­νες τόν μεγάλο πνευματικό της φάρο ἀφοῦ τό μήνυμά της εἶναι καί θά παραμένει πάντα ἐπίκαιρο:

Ὅταν οἱ Ἕλληνες ὁμονοοῦν, εἴτε εἶναι φτωχοί εἴτε πλούσιοι, εἴτε διάσημοι εἴτε ἄσημοι, εἴτε βρίσκονται ἀνα­μεμειγμένοι στίς πολιτικές καί οἰκονομικές διεργασίες εἴτε ὄχι, μποροῦν νά πετύχουν πολλά.

Σύνολο 21 αὐτοτελεῖς μικρές ἱστορίες ὑπό τήν μορφή τετρά­στιχων, γιά νά ὑπάρχει καί ἡ σημειολογία.

Καί ἐπειδή ὅπως θά εἶδες, ἀγαπητέ ἀναγνώστη, στίς πρῶτες σελίδες, τό λεύκωμα αὐτό εἶναι ἀφιερωμένο στά παιδιά μου, δράττομαι τῆς εὐκαιρίας νά τονίσω ὅτι εἶναι κάτ ἐπέκταση ἀφιε­ρωμένο καί σέ ὅλα τά παιδιά τῆς Ἑλλάδος, γεννημένα καί ἀγέν­νητα.

Θυμήσου, ἀγαπητέ ἀναγνώστη, ὅτι ὅπως καί τά παιδιά μας, τό ἔθνος γιά νά ζήσει καί νά μεγαλουργήσει, πρέπει νά τό φροντί­σουμε. Φρονῶ ὅτι τό παρόν λεύκωμα κινεῖται πρός αὐτήν τήν κατεύ­θυνση.

ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΗ

ΚΑΙ ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟ 1821

Heiligenhafen (Γερμανία), Φεβρουάριος 2021

Σημείωση:

Ὁ δίσκος πού συνοδεύει αὐτό τό βιβλίο περιέχει δυό τρα­γούδια σέ στίχους δικούς μου. Πρόκειται γιά ἕνα ταξίδι στίς ψυ­χές πού ἔγραψαν τό ἔπος τοῦ 1821 ἀλλά καί στίς ψυχές τῶν σύγ­χρονων Ἑλλήνων πού φωτίζονται ἀπό τήν φλόγα πού πάντοτε εἶναι ἀναμμένη στίς καρδιές μας.

 

Τήν μουσική ἐπιμέλεια καί ἐνορχήστρωση ἔχει ὁ Νῖκος Χα­τζη­παναγιωτίδης, ὁ ὁποῖος καί ἑρμηνεύει τούς στίχους μου.

 

 

 

 

Συγγραφέας: ΤΖΙΟΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τιμή: 12,72€ 

<< Προηγούμενο  |   Επόμενο >>
Εύρος Τιμών
Από:  Μέχρι:
Καλάθι Αγορών Περισσότερα
Άδειο καλάθι
Προσφορές Περισσότερα
Επιπλέον Εξυπηρέτηση
Banner Δεξί 6
YouTube
Facebook
SSL Certificates