Πάνω Frame [668xX]
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΕΛΑΣΓΟΣ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συγγραφείς
Κατηγορίες
ΕΝΟΧΟΙ
Πληροφορίες
Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων
Τρόποι Αποστολής-Παράδοσης
Newsletter Περισσότερα
Ώρες Λειτουργείας
Κανάλι YouTube
Facebook
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ » ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄ - ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Περιγραφή

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄ - ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ [978-960-522-385-4]
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄ - ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄ - ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ [978-960-522-385-4]

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄ ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΝΩΣΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ Πρόλογος Philippe le Grand (Φίλιππος ὁ Μέγας) Τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2011, ἡ μεγάλης κυκλοφορίας γαλλική ἐφημερίδα LE FIGARO, σέ μιά σειρά ἱστορικῶν ἐκδόσεων, ἐκυκλοφόρησε ἕνα τεῦχος πολυτελές σέ μεγάλο σχῆμα 114 σελίδων, μέ τόν τίτλο Alexandre le Grand (Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας - τό βασίλειο - ἡ ἐποποιία - ὁ μῦθος). Σ᾽ αὐτό τό τεῦχος καί στή σελίδα 26 γίνεται ἀναφορά καί στόν πατέρα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, μέ τόν τίτλο «Φ ί λ ι π π ο ς ὁ Μ έ γ α ς». Μ᾽ αὐτόν τόν χαρακτηριστικό τίτλο, ὁ συγγραφέας θέλει νά ὑπογραμμίσει, ὅτι δέν ἦταν Μέγας μόνον ὁ Ἀλέξανδρος, ἀλλά καί ὁ πατέρας του Φίλιππος Β΄. Αὐτόν τόν χαρακτηρισμό τόν βρίσκω ἀπόλυτα ἐπιτυχημένο, ἰδιαίτερα, μετά ἀπό ὅσα μελέτησα καί συνέλεξα γιά τόν Φίλιππο, προκειμένου νά ἐκδώσω τό παρόν βιβλίο. Τό «γιατί» θά τό διαπιστώσει ὁ ἀναγνώστης ἄν μοῦ κάνει τήν τιμή νά τό διαβάσει. Ἁπλῶς, ἐπειδή θέλει! ἴσως κάποιος νά ἔχει μιά γενική ἰδέα γιά τόν ἰσχυρισμό μου αὐτόν, ἄν ὁ Ἀλέξανδρος ὑπῆρξε ὁ Μεγαλύτερος ἀνάμεσα στούς Μεγάλους τῆς Ἱστορίας, ἀξίζει ὁ χαρακτηρισμός τοῦ Μεγάλου καί γιά τόν Φίλιππο καί γι᾽αὐτό παραθέτω τά ἑξῆς: 1. Ἕνωσε τά μακεδονικά κρατίδια καί δημιούργησε ἕνα ἰσχυρό Μακεδονικό κράτος πού ἐκτείνονταν ἀπό τό Δυρράχιο (δυτικά) μέχρι τόν Ἶστρο (Δούναβη) βορειοανατολικά. 2. Τό κράτος αὐτό τό κατέστησε ἡγέτιδα δύναμη μέσα στήν Ἑλλάδα. 3. Ὑπῆρξε ὁ π ρ ῶ τ ο ς καί ὁ Μ Ο Ν Ο Σ πού κατόρθωσε νά ἑνώσει τίς Ἑλληνικές πόλεις-κράτη καί νά δημιουργεῖσει τόν Ἑνιαῖο Ἑλληνισμό, θέτοντας τίς βάσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους καί 4. Μέ τήν δράση καί τήν συμπεριφορά του περιεβλήθη ἀπό τήν γενική ἀναγνώριση τῆς ἀξίας καί τῶν ἱκανοτήτων του ἐκ μέρους τῶν πόλεων-κρατῶν πού πῆραν μέρος στό «Κοινό» (Ἕνωση τῶν Ἑλλήνων) στό Συνέδριο τῆς Κορίνθου τό 337 π.Χ., ὥστε νά ἀνακηρυχθεῖ ὡς Ἡ γ έ τ η ς ὅ λ ω ν τ ῶ ν Ἑ λ λ ή ν ω ν. Ὑ π ῆ ρ ξ ε λ ο ι π ό ν π ρ ά γ μ α τ ι Μ έ γ α ς κ α ί ὁ Φ ί λ ι π π ο ς Β’.

Συγγραφέας: ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΛΕΒΑΣ

Τιμή: 10,60€ 

<< Προηγούμενο  |   Επόμενο >>
Εύρος Τιμών
Από:  Μέχρι:
Καλάθι Αγορών Περισσότερα
Άδειο καλάθι
Προσφορές Περισσότερα
Επιπλέον Εξυπηρέτηση
Banner Δεξί 6
YouTube
Facebook
SSL Certificates