Πάνω Frame [668xX]
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΕΛΑΣΓΟΣ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συγγραφείς
Κατηγορίες
ΕΝΟΧΟΙ
Πληροφορίες
Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων
Τρόποι Αποστολής-Παράδοσης
Newsletter Περισσότερα
Ώρες Λειτουργείας
Κανάλι YouTube
Facebook
ΙΣΤΟΡΙΑ » 1967-1973, 1974 » ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΑΝΤΙ ΛΟΧΙΑ (Ποιός ήταν ποιός)

Περιγραφή

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΑΝΤΙ ΛΟΧΙΑ (Ποιός ήταν ποιός) [978-960-522-353-3]
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΑΝΤΙ ΛΟΧΙΑ (Ποιός ήταν ποιός) [978-960-522-353-3]

ΝΕΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟ ΤΙΣ "ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ"

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΑΝΤΙ ΛΟΧΙΑ

(ΠΟΙΟΣ ΉΤΑΝ ΠΟΙΟΣ)

Πρόλογος τοῦ κ. Παύλου Μανωλόπουλου

 

Ὁ Ἄγγελος Παπαθάνου ἔτυχε λόγω τῆς συγγενικῆς του σχέσεως μέ τόν Γεώργιο Παπαδόπουλο νά ζήσει ἀπό κοντά τά γεγονότα καί τίς ἐξελίξεις μιᾶς ἄκρως ἐνδιαφέρουσας ἱστορικῆς περιόδου.

Μέ τό πόνημά του αὐτό, παραθέτει μέ ἀπόλυτο σεβασμό τά ἱστορικά ντοκουμέντα καί προβαίνει με κριτικό πνεῦμα στήν παράθεση τῶν προσω­πικῶν του σχολίων χωρίς δισταγμό ἀλλά καί χωρίς καμμία ὑστεροβουλία. Μέ αὐτό τόν τρόπο, καταφέρνει νά κρατᾶ τό ἐνδιαφέρον τοῦ ἀναγνώστη ἀκέραιο μέχρι τέλους.

Ὑπῆρξα συνεργάτης τοῦ Γεωργίου Παπαδοπούλου, ὁ οποίος μέ ἐτίμησε μέ τό ἀξίωμα τοῦ Ὑπουργοῦ σέ πολύ νεαρή ἡλικία και ὡρισμένα ἀπό τά ἀφηγούμενα ἀπό τόν Ἄγγελο, μοῦ εἶναι γνωστά πού ἀσφαλῶς βεβαιώνω καί ἀποδίδονται αὐτούσια καί μέ εἰλικρίνεια.

Διεφώνησα μέ τήν ἵδρυση τοῦ Ε.ΠΟ.Κ γιατί ἐπίστευα ὅτι δέν προσιδιά­ζει σέ κρατικές ὑπηρεσίες νά δημιουργοῦν κόμματα. Συμφωνῶ ὅμως μέ τό περιεχόμενο τῶν δηλώσεων τοῦ Γεωργίου Παπαδοπούλου ὡς πρός τήν ἀνάγκη δημιουργίας κόμματος καθ’ ὅσον, εἶχε ἀντιληφθεῖ ὅτι εἶχε ἐπέλθει τό πλήρωμα τοῦ χρόνου γιά νά περάσει στόν Λαό ἡ εὐθύνη ἐπιλογῆς τῆς Κυβέρνησής του καί γιά τόν λόγο αὐτό -ἐξ ἄλλου- εἶχα ἤδη δημιουργήσει τήν «Ἑλληνική Λέσχη» πού ἦταν μία μορφή κομματικοῦ ἀντιπερισπασμοῦ τότε στό Ε.ΠΟ.Κ.

Τό πόνημα αὐτό τοῦ Ἄγγελου Παπαθάνου φωτίζει ἐνδιαφέρουσες πτυχές τῆς περιόδου ἐκείνης καί ὡς πρός αὐτό τό στοιχεῖο, καταλήγει σέ σημαντικό βοήθημα γιά τόν ἱστορικό τοῦ μέλλοντος ὅταν θά κουρνιάσει ἡ σκόνη τῆς μισαλλοδοξίας καί θά καταλαγιάσει τό οὐρλιαχτό τῶν σαρκοβό­ρων τῆς Μεταπολίτευσης.

Ἡ χώρα ἀκολουθεῖ τήν μοίρα της πού τήν καθόρισαν ἐκεῖνοι πού τήν ἐκυβέρνησαν μετά τήν μεταπολίτευση τῆς 24ης Ἰουλίου 1974. Μία μοίρα φτώχειας, μιζέριας, καί χωρίς ἐθνική προοπτική. Κατέληξε ἡ Πατρίδα μας νά κατέχει διεθνῶς ὅλα τά ἀρνητικά ρεκόρ στήν Οἰκονομία, στήν Κοινωνία καί στόν Πολιτισμό.

Ὡς πρός τόν Γεώργιο Παπαδόπουλο καί τήν περίοδο πού διεχειρίσθη αὐτός τίς τύχες τῆς χώρας ὁ Λαός διαμορφώνει βαθμιαία τήν δική του ἄποψη καί νιώθει ὅτι τό Μεταπολιτευτικό Πολιτικό Κατεστημένο ἐπιχείρησε καί ἐπιχειρεῖ νά τόν παραπλανήσει.

Τό πόνημα τοῦ Ἄγγελου Παπαθάνου ἀποτελεῖ μία ἀξιόπιστη ἀπάν­τηση στήν λάσπη καί τήν συκοφαντία, κυρίως ὅμως ἀναδεικνύει τήν προσωπικότητα καί στιγμές ἀπό τίς «ἡμέρες καί τό ἔργο» τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ἐπαναστάσεως τῆς 21ης Ἀπριλίου 1967.

ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

Πρώην Ὑπουργός

 

 

Σημείωμα τοῦ ἱστορικοῦ μελετητῆ

κ. Μάνου Χατζηδάκη

Τόν Ἄγγελο Παπαθάνου τόν γνώρισα τό 1993. Ἦταν τότε, πού γιά πρώτη φορά, στά 19 μου χρόνια, πέρασα τίς πύλες τοῦ Κορυδαλλοῦ καί γνώ­ρισα τόν ἀείμνηστο Ἡγέτη πού ἑντός ἕξη ἐτῶν ἄλλαξε τήν ὅψη τῆς Ἑλλάδος. Τόν Γεώργιο Παπαδόπουλο.

Μοῦ ἔκανε ἐντύπωση τότε ο καλοσυνάτος καί στωϊκός ἐκεῖνος ἄνθρω­πος πού βρισκόταν μονίμως στό πλευρό τοῦ Προέδρου καί ἐθεωρεῖτο ἔμπι­στός του.

Ὁ Ἄγγελος Παπαθάνου ἦταν κάτι παραπάνω ἀπό ἕνας ἐξάδελφος τοῦ

Γ. Παπαδοπούλου. Ἦταν ὁ “μαθητής ὅν ἡγάπα” κατά τήν προσφιλή ἔκφρα­ση τοῦ Προέδρου καί ὑπῆρξε σέ πολλές περιπτώσεις ὁ “ἐξ ἀπορρήτων” του.

Ἡ παροῦσα ἱστορική μαρτυρία δέν ἀξιώνει τίτλους Βιογραφίας τοῦ Γεωργίου Παπαδοπούλου. Οὔτε καλύπτει τό μέγεθος τῆς πολύπλευρης προσωπικότητός του ἤ τοῦ ἔργου του. Αὐτά θά ἐχρειάζοντο τόμους ὁλόκλη­ρους καί ἀνήκουν στήν ἁρμοδιότητα ἑνός Ἱστορικοῦ πού θά κατα πιαστεῖ μέ τό τεράστιο αὐτό ἔργο.

Ἡ “Μαρτυρία Παπαθάνου” ὅμως, εἶναι ἀπό ἐκεῖνες τίς ἀνεκτίμητες πρωτογενεῖς πηγές ἀπό τίς ὁποῖες θά ἀντλήσει ὁ βιογράφος τοῦ Γ. Παπα­δοπούλου γιά νά προχωρήσει στό τόλμημα νά βιογραφήσει μία ἀπό τίς ση­μαντικώτερες, πιό σύνθετες, μεγάλες, ἀλλά καί ἄγνωστες ἡγετικές φυσιο­γνωμίες τῶν καιρῶν μας.

Γι’ αὐτό καί ἡ “Μαρτυρία Παπαθάνου” εἶναι πραγματικά ἀνεκτίμητη.

Σέ αὐτήν ἔκπληκτος ὁ ἀναγνώστης βρίσκει μία πληθώρα ἐντελῶς ἀγνώστων ἱστορικῶν στοιχείων πού βλέπουν τό φῶς τῆς δημοσιότητος γιά πρώτη φορά.

Ἡ καταγωγή τοῦ Γ. Παπαδοπούλου. Ἡ οἰκογένεια καί ἡ προσωπική ζωή του. Τά περιουσιακά στοιχεῖα του. Τά σμιλευμένα στά πεδία τῶν μαχῶν νεανικά χρόνια του. Ἡ περίοδος τῆς Κατοχῆς. Ἄγνωστα παρασκήνια τῆς πρωθυπουργίας του. Συγκλονιστικές μαρτυρίες ἀπό τα “πέτρινα χρόνια” τοῦ παράνομου ἐγκλεισμοῦ του. Ντοκουμέντα γιά τήν “ὕποπτη” ἀσθένεια καί τόν θάνατό του κ.ἄ.

Ἡ “Μαρτυρία Παπαθάνου” εἶναι πάνω ἀπό ὅλα μία κατάθεση ψυχῆς καί ἀποκαλύπτει πρῶτα ἀπ’ ὅλα τόν Ἄνθρωπο Γεώργιο Παπαδόπουλο καί κατόπιν τόν Ἐπαναστάτη, τόν Πολιτικό, τόν Κυβερνήτη.

Ἀποτελεῖ ὅμως καί ἕνα ἰδιαίτερα πολύτιμο ἱστορικό “ντοκουμέντο” μέ ἀστείρευτη ἀξία καί ἐνδιαφέρον τόσο γιά τόν ἀναγνώστη, ὅσο καί γιά τόν ἱστορικό ἐρευνητή τοῦ μέλλοντος.

ΜΑΝΟΣ Ν. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Τιμή: 21,20€  15,90€ 

<< Προηγούμενο  |   Επόμενο >>
Εύρος Τιμών
Από:  Μέχρι:
Καλάθι Αγορών Περισσότερα
1 x Πορτοκαλί, Το χρώμα του Φθινοπώρου - Σειρά Μικρό Manga
1 x Τα παραμύθια του μπαμπά
21,20€ 
Προσφορές Περισσότερα
Επιπλέον Εξυπηρέτηση
Banner Δεξί 6
YouTube
Facebook
SSL Certificates