Πάνω Frame [668xX]
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΕΛΑΣΓΟΣ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συγγραφείς
Κατηγορίες
ε
Πληροφορίες
Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων
Τρόποι Αποστολής-Παράδοσης
Newsletter Περισσότερα
Ώρες Λειτουργείας
Κανάλι YouTube
Facebook
ΚΥΠΡΟΣ - ΕΟΚΑ (1955-1959) - ΚΥΠΡΟΣ 1974 » Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟ - (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΟ

Περιγραφή

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟ - (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΟ [978-960-522-410-3]
Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟ - (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΟ [978-960-522-410-3]

MANOY N. XATZHΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΕΛΙΔΕΣ : 450 ΣΧΗΜΑ : 24 Χ 17 ΕΚ. ΤΙΜΗ : 26,50 Ε ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ Κύπρος εἶναι Ἑλλάς ὅσο εἶναι καί ἡ Κρήτη, ἡ Ρόδος ἤ ὁποιοδήποτε ἄλλο ἑλληνικό νησί ἤ τμῆμα τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρατείας. Ἡ Ἕνωσις τῆς Κύπρου μέ τήν Ἑλλάδα ὑπῆρξε ἀνέκαθεν πόθος τῶν Κυπρίων. Οἱ Τοῦρκοι τήν κατέλαβαν τό 1571. Καί μόλις 6 ἔτη μετά ἔγινε ἡ πρώτη ἐξέγερσις ἐναντίον τους. Στίς 6 Δεκεμβρίου 1821 ἐκδόθηκε στήν Ρώμη ἡ πρώτη Ἑνωτική Προκήρυξις. Καί τό 1828 ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας ὑπῆρξε ὁ πρῶτος ἡγέτης πού ἔθεσε θέμα Ἑνώσεως τῆς Κύπρου μέ τήν Ἑλλάδα… Τό 1878 ἡ Κύπρος «ἐκμισθώθηκε» στήν Ἀγγλία. Τήν Τουρκοκρατία διεδέχθη ἡ Ἀγγλοκρατία. Οἱ ἐλπίδες ὅτι αὐτό θά ἀποτελοῦσε ἕνα πρῶτο βῆμα γιά τήν Ἕνωσι διαψεύστηκαν σύντομα. Στίς 16 Ὀκτωβρίου 1915 ὁ Ἀν. Ζαΐμης ἀπέρριψε προσφορά τῶν Ἄγγλων γιά Ἕνωσι τῆς Κύπρου μέ ἀντάλλαγμα τήν ἔξοδο τῆς Ἑλλάδος στόν Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο καί ἐγκατάλειψι τῆς «οὐδετερότητος». Στίς 21 Ὀκτωβρίου 1931 ἔγινε ἡ πρώτη μεγάλη ἐξέγερσις τῶν Κυπρίων κατά τῆς Ἀγγλοκρατίας καί ὑπέρ τῆς Ἑνώσεως. Ὅμως ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος τήν κατεδίκασε γιά νά μή θιγοῦν οἱ ἑλληνοβρεταννικές σχέσεις. Στίς 13 Ἀπριλίου 1941 ὁ Ἀλ. Κοριζῆς ζήτησε ἀπό τήν «σύμμαχο» Μ. Βρεταννία νά ἐπιτρέψη νά θεωρηθῆ ἕνα τμῆμα τοῦ Κυπριακοῦ ἐδάφους ἑλληνικό καί νά ἐγκατασταθῆ ἐκεῖ ὁ Βασιλεύς καί ἡ Κυβέρνησις μετά τήν κατάληψι τῆς Χώρας ἀπό τά γερμανικά στρατεύματα. Οἱ Ἄγγλοι τό ἀπέφυγαν… Παρ᾽ ὅλα αὐτά μέχρι τό Ἑνωτικό Δημοψήφισμα τοῦ 1950 ἡ Ἑλλάς δέν εἶχε ἐπίσημη πολιτική στό Κυπριακό. Ὅλοι ἀπέφευγαν νά τό «ἀνακινήσουν». Ἀπό τό 1952 ἕως τό 1974 ὅμως, τό Κυπριακό ὑπῆρξε τό κυρίαρχο ἐθνικό θέμα τῆς Ἑλλάδος. Καί γιά νά κατανοήση κάποιος τό Κυπριακό πρέπει νά μελετήση τήν περίοδο 1952-1974 ἑνιαία, διότι τά γεγονότα εἶναι ἀλληλένδετα. Τήν περίοδο ἐκείνη τό Κυπριακό χειρίστηκαν διαδοχικά οἱ Κυβερνήσεις Α. Παπάγου (1952-1955), Κ. Καραμανλῆ (1955-1963), Γ. Παπανδρέου (1963-1965), Στ. Στεφανοπούλου (1966), Κ. Κόλλια (1967), Γ. Παπαδοπούλου (1968-1973), Ἀδ. Ἀνδρουτσοπούλου (1973-1974) καί Κ. Καραμανλῆ καί πάλι (1974). Τό διάστημα 1967-1973, κατά τό ὁποῖο ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος χειρίστηκε τό ἐθνικό μας θέμα, διαφωτίζει τίς πιό κρίσιμες καί ἄγνωστες πτυχές τοῦ Κυπριακοῦ. Πρόκειται γιά τήν πιό σημαντική, ἄγνωστη καί διαστρεβλωμένη περίοδο τοῦ Κυπριακοῦ. Ἡ παρούσα ἱστορική μελέτη ἔχει σκοπό νά ρίξη «ἄπλετο φῶς» στά γεγονότα τῶν ἐτῶν 1967-1973. Τοῦτο θεωροῦμε ὡς ἐθνική ἐπιταγή γιά νά κατανοηθοῦν τά γεγονότα καί τά ὅσα τά ἀκολούθησαν. Τό ἔργο χωρίζεται σέ 4 μέρη: Στό Α’ Μέρος: “Τό Κυπριακό ● 1950 - 1967” περιγράφεται ὁ χειρισμός τοῦ Κυπριακοῦ ἀπό τίς πρό τῆς 21ης Ἀπριλίου Κυβερνήσεις καί τό τί τῆς κληρονόμησαν. Στό Β’ Μέρος: ”Ἡ 21η Απριλίου ● 21/4/1967 - 13/12/1967” ἀναλύονται τά γεγονότα στό Κυπριακό στήν περίοδο τῆς Κυβερνήσεως Κ. Κόλλια κατά τήν ὁποία ὁ Γ. Παπαδόπουλος ἁπλῶς συμμετέχει στήν ἐξουσία. Στό Γ’ Μέρος: “Ὁ Γ. Παπαδόπουλος στήν ἐξουσία ● 13/12/1967 - 25/11/1973” ἱστορεῖται ὁ χειρισμός τοῦ Κυπριακοῦ κατά τήν 6ετία διακυβερνήσεως τοῦ Γ. Παπαδοπούλου. Στό Δ’ Μέρος: ”Ἐάν ὁ Παπαδόπουλος δέν εἶχε ἀνατραπεῖ ● 25/11/1973 - 15/8/1974” ἀναλύονται τά γεγονότα στήν Κύπρο μετά τήν ἀνατροπή του, πού ὁδήγησαν στήν διπλή τουρκική εἰσβολή. Μέ σεβασμό στήν ἱστορική ἀλήθεια ὁ ἀναγνώστης τοῦ ἀνά χείρας ἔργου θά ἀπαντήσει ἐπιτέλους σέ ἐρωτήματα πού ἐπί ἔτη ταλανίζουν τούς ἐρευνητές τοῦ Κυπριακοῦ, ὅπως: ● Πῶς τό Κυπριακό ὁδηγήθηκε τήν περίοδο 1950-1967 ἀπό τήν ἐμπλοκή τῆς Τουρκίας, στήν “συγκυριαρχία” καί ἀπό τήν ἀπώλεια τῆς Ἑνώσεως στήν ”de facto” διχοτόμησι; ● Ποιά ἦταν ἡ μυστική ἀποστολή τοῦ Γ. Παπαδοπούλου στήν Κύπρο τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1961; ● Πῶς ὁ Γ. Παπαδόπουλος ἀνέστησε τόν Διάλογο γιά τήν Ἕνωσι καί ποιός «τορπίλλισε» τήν Συνάντησι τοῦ Ἕβρου τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1967; ● Ποιοί καί πῶς κατασκεύασαν τήν «προβοκάτσια» τῆς Κοφίνου τόν Νοέμβριο τοῦ 1967; ● Ποιά ἡ ἀλήθεια γιά τήν ἀποστολή τῆς ΕΛΔΥΚ/Μ στήν Κύπρο καί ποιός εὐθύνεται γιά τήν ἀνάκλησί της; ● Πότε εἶπε ὁ Γ. Παπαδόπουλος στόν Βασιλέα «Πόλεμος καί σεῖς Μεγαλειότατε, ἐπικεφαλής»; ● Ποιά ἦταν ἡ πολιτική καί στρατηγική τοῦ Γεωργίου Παπαδοπούλου στό Κυπριακό ὅταν ἀνέλαβε τήν ἐξουσία; ● Τί σχέσι εἶχε ἡ ἀπόπειρα Παναγούλη κατά τοῦ Γ. Παπαδοπούλου μέ τήν Κύπρο; ● Ποιοί ἔκαναν τήν ἀπόπειρα κατά τοῦ Μακαρίου καί δολοφόνησαν τόν Π. Γιωρκάτζη τό 1970; ● Ποιές ἦσαν οἱ σχέσεις τοῦ Γ. Παπαδοπούλου μέ τόν Μακάριο καί τόν Γ. Γρίβα; ● Ὑπῆρχε ἀνάμιξις τοῦ Γ. Παπαδοπούλου στήν δράσι τοῦ «Ἐθνικοῦ Μετώπου» καί τῆς ΕΟΚΑ Β’ καί ποιά ἡ σχέσις του μέ τά σχέδια «Ἑρμῆς», «Σφενδόνη», «Ἀπόλλων» κ.λπ.; ● Ποιά ἡ στάσις του στήν κίνησι τῶν 3 Μητροπολιτῶν; ● Πότε ὁ Γ. Παπαδόπουλος εἶπε «ΟΧΙ» στήν διχοτόμησι τῆς Κύπρου; ● Ποιό θά ἦταν τό νέο Σύνταγμα τῆς Κύπρου καί τί προέβλεπε τό Σ.Α.Κ. «Ἀφροδίτη 1973» γιά τήν ἄμυνα τῆς Κύπρου; ● Γιατί ὁ Γ. Παπαδόπουλος ἀνετράπη μόλις 8 μῆνες πρίν τόν «Ἀττίλα» καί πόσο διαφορετικά θά εἶχαν ἐξελιχθῆ τά πράγματα ἐάν δέν εἶχε ἀνατραπῆ; Πιστεύουμε ὅτι τό παρόν ἔργο συμβάλει στήν ἀποκατάστασι τῆς ἱστορικῆς ἀληθείας καί ἀποτελεῖ πολύτιμο βοήθημα γιά τίς μελλοντικές γενεές πού κληρονομοῦν ὄχι μόνο τήν ἀπελευθέρωσι, ἀλλά καί τήν πολυπόθητη ἐνσωμάτωσι τῆς Κύπρου στόν ἐθνικό κορμό πού, ἀργά ἤ γρήγορα, θά γίνη … Μάνος Ν. Χατζηδάκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ Α’ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 1950 - 1967 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛ. ΠΑΠΑΓΟΥ 1952-1955 Ἡ προσβολή στόν Στρατάρχη Ἡ παραίτησις Μαρκεζίνη Διεθνοποίησις: τό μοιραῖο λάθος Ὁ ἀγῶνας τῆς Ε.Ο.Κ.Α. Τριμερής Διάσκεψις: Ἡ παγίδα Τά Σεπτεμβριανά τοῦ ’55 Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1955-1963 Τό «Μνημόνιο» Ἡ ἀνυπαρξία πολιτικής Σχέδιο Χάρτινγκ: μία χαμένη εὐκαιρία «Κυβέρνησις αἵματος» Ἀπό τήν Διχοτόμησι στήν Ἀνεξαρτησία Ἡ μεταστροφή Μακαρίου Ζυρίχη – Λονδίνο: Ἡ συνθηκολόγησις 1960 – 1963: Ἕνα ἀνάπηρο Κράτος Ἡ μυστική αποστολή του Γ. Παπαδοπούλου Ο ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 1963-1965 Τά «13 σημεῖα» τοῦ Μακαρίου «Πράσινη Γραμμή»: Ἡ de facto διχοτόμησις Ἡ συγκρότησις τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς Ἡ ἀποστολή τῆς ΕΛΔΥΚ/Μ Σχέδιο Ἄτσεσον: ἀκόμη μία χαμένη εὐκαιρία Ἐπιχείρησις Τυλληρίας: ἡ χαριστική βολή Ὁ Ἀνδρέας, ὁ Μακάριος καί ἡ Μονομερής Ἔνωσις Ἡ στροφή Μακαρίου πρός Ε.Σ.Σ.Δ. ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 1965-1967 Συνομιλίες Τούμπα – Τσαγλαγιαγκίλ Τσεχοσλοβάκικα ὅπλα: ἡ τορπίλλη Μακαρίου Μυστική Συμφωνία Π. Κανελλόπουλου-Γ. Παπανδρέου: ὁ τελικός τορπιλλισμός ΜΕΡΟΣ Β΄ H 21η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 21/04/1967 -13/12/1967 «ΕΝΩΣΙΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» Ἡ ἀντίδρασις τῆς Λευκωσίας Ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος στήν Λευκωσία Συμφωνία Χριστόπουλου – Τουλούι Ἡ Συνάντησις Κορυφῆς στόν Ἔβρο Πῶς «τορπιλλίστηκε» ἡ Διάσκεψις τοῦ Ἕβρου Ἡ ἀλήθεια καί ἡ διαστρέβλωσίς της Η «ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ» ΤΗΣ ΚΟΦΙΝΟΥ Ἡ τακτική τῶν «τεχνητῶν κρίσεων» Τό ζήτημα Κοφίνου - Ἁγ. Θεοδώρων Ἀπόπειρα κατά τοῦ Γ. Γρίβα Ὁ Γρ. Σπαντιδάκης στήν Λευκωσία Ὁ Ἀρναούτης στόν Καραμανλῆ Τό «μέτωπο» Βασιλέως – Μακαρίου – Καραμανλῆ Ἡ «εἰδική ἀποστολή» καί ἡ σύλληψις Ντενκτάς Σχέδιο «Γρόνθος»: Ἡ «προβοκάτσια» στήνεται Ἐπιχείρησις Κοφίνου: Ἡ «προβοκάτσια» ὁλοκληρώνεται Ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος ἐνημερώνεται Η ΑΝΑΚΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΔΥΚ/Μ Ποιός – Γιατί – Πῶς Ἡ «ἐθνική περιπέτεια» ἔρχεται… Γ. Παπαδόπουλος: «Πόλεμος μέ Ἀρχιστράτηγο τόν Βασιλέα» Μακάριος: «Τά ἔχω κανονίσει ὅλα»! Κύπρος - Ἕβρος - Αἰγαῖο: Ἐκτίμησις καταστάσεως Βασιλεύς: «Νά ἀνακληθῆ ἡ ΕΛΔΥΚ/Μ»!... Μακάριος: «Νά φύγη καί ἡ ΕΛΔΥΚ!...» Τό «στιλέτο» τοῦ Καραμανλῆ Ἡ λῆξις τῆς κρίσεως ΜΕΡΟΣ Γ΄ Ο Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ 13/12/1967 - 25/11/1973 Η ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Σχέδιο Ἀμύνης Κύπρου Νέα Ἀμυντική Πολιτική Ἡ διόρθωσις τῆς «Ζυρίχης» Ἐνδοκυπριακός Διάλογος ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ Λυσσαρίδης, Γιωρκάτζης καί «συγκατάθεσις» Μακαρίου Ἐπαφές καί ταξίδια Μέσῳ Κυπριακῆς Πρεσβείας τά ἐκρηκτικά Στήν τελική εὐθεία Τό «φιάσκο» Ἡ ἀποπομπή τοῦ Π. Γιωρκάτζη Ἡ ἀλήθεια γιά τόν Παναγούλη 120 ΑΜΧ-30 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Τό «Ἐθνικό Μέτωπο» «Σοῦ στέλνω 120 ἅρματα…» ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΓΙΩΡΚΑΤΖΗΣ «Μᾶς διηύθυνε ὁ Γιωρκάτζης…» Ὁ Γιωρκάτζης διάτρητος ἀπό σφαῖρες Ὁ ρόλος τοῦ Δ. Παπαποστόλου Τό σχέδιο «ΕΡΜΗΣ» Ἡ Κύπρος «βάσις πυρός» Καμμία ἐμπλοκή τοῦ Γ. Παπαδοπούλου Ὄχι πολιτικολογία στό Κυπριακό Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΤΟΡΠΙΛΛΙΖΕΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ Συνεχής ὑπονόμευσις «Ὁ Γ. Παπαδόπουλος συνδυάζει τόλμην μετά συνέσεως» Ὁ «τορπιλλισμός»… Τό ζήτημα τοῦ «κεντρικοῦ φορέως» Ἡ σύνοδος τῆς Λισσαβώνας καί οἱ φαιδρότητες Ὁ Διάλογος σέ ἀδιέξοδο «ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ» Προβάδισμα τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου «Τμῆμα ἀναπόσπαστον τοῦ Ἔθνους ἡ Κύπρος» Ὁ Μακάριος καί πάλι στήν Ἀθήνα Ἀπόρριψις «ὀμοσπονδιοποιήσεως» Η ΔΙΑΦΥΓΗ ΤΟΥ Γ. ΓΡΙΒΑ ΚΑΙ Η ΕΟΚΑ Β΄ «Ἀπρόβλεπτος καί ἐπικίνδυνος…» Οἱ «δραστηριότητες» Γ. Γρίβα στήν Ἀθήνα Μακάριος, Καραμανλῆς καί Βασιλεύς γνωρίζουν Οἱ προθέσεις τοῦ Γρίβα Ἡ ΕΟΚΑ Β΄ καί οἱ συνέπειές της Οὐδεμία ἀνάμιξις τοῦ Γ. Παπαδοπούλου Ἡ Κύπρος στά πρόθυρα Ἐθνικοῦ Διχασμοῦ «ΟΧΙ» ΣΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ-ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΙ Ἡ συνομιλία μέ τόν Ἰνονού «Ἡ Κύπρος θά παραμείνη ἐνιαία καί ἀδιαίρετος!» «ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ...» Τά τσέχικα ὅπλα Ἡ Διακοίνωσις τῆς 11ης Φεβρουαρίου 1972 Οὔτε Μακάριος, οὔτε Γρίβας Ἡ ἀλήθεια γιά τό «ματαιωθέν πραξικόπημα» «Ἐμμένω ἀπαρεγκλίτως….» Ἀπόπειρα «μετώπου» Μακαρίου – Γρίβα Ὁ Μακάριος ὑποχωρεῖ!... ΟΙ 3 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Ἡ κίνησις τῶν Μητροπολιτῶν καί ἡ Ἀθήνα Ἱερώνυμος πρός Μακάριο Ὁ Γ. Παπαδόπουλος ἀποτρέπει ἀλλά δέν εἰσακούεται Τό πλαστό Μνημόνιο ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΕΝΔΟΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Ἑλληνική ἐπιτυχία Ἀνοικτή ἡ θύρα στήν Ἔνωσι! Ἡ χρυσή εὐκαιρία Οἱ ἐκλογές στήν Κύπρο ἀναστέλλουν Ἀναζωογόνησις «ΤΙΘΑΣΕΥΣΙΣ» ΜΑΚΑΡΙΟΥ & ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ ΜΕ ΓΡΙΒΑ Πρός τό νέο Σύνταγμα τῆς Κύπρου Ἡ τιθάσευσις Μακαρίου Ἑλληνοκυπριακός ἐμφύλιος Ἡ σύγκρουσις μέ τόν Γρίβα Ἐκπεσμός τοῦ «Διγενῆ»… Ἐπαφή Δ. Ἰωαννίδη – Γ. Γρίβα! Η ΕΛΛΑΣ ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ & Η ΚΥΠΡΟΣ ΑΠΟΡΘΗΤΗ Οἱ ἐξοπλισμοί 1968-73: Ἡ Ἑλλάς πανίσχυρη Σ.Α.Κ. «ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1973»: Ἡ Κύπρος ἀπόρθητη! ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΕΑΝ Ο Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ 25/11/1973 – 15/08/1974 Η ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΤΗΣ 25ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1973 Τί κληροδότησε ὁ Γ. Παπαδόπουλος Το «Σεμινάριο της Ρώμης» Ὁ ρόλος τοῦ Δ. Ἰωαννίδη Ὁ ξένος «δάκτυλος» ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ Ἡ μυστική συνάντησις τῆς Μάρνης Τά ἐγκλήματα τοῦ Δ. Ἰωαννίδη Ἡ Ἐπιστράτευσις τοῦ 1974: Ὁ μύθος καί ἡ ἀλήθεια Ἡ ἔλλειψις τοῦ Γ. Παπαδοπούλου Καραμανλῆς: «Ἡ Κύπρος κεῖται μακράν!...» Γενικό Συμπέρασμα ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Συγγραφέας: ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

 

 
<< Προηγούμενο  |   Επόμενο >>
Εύρος Τιμών
Από:  Μέχρι:
Καλάθι Αγορών Περισσότερα
1 x 1939-1949: Ο ΠΟΛΕΜΟΣ - Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ - Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ - Ο
1 x HINDENBURG EMIL LUDWIG, (PLON. PARIS 1935),
1 x ΑΚΡΑ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΔΕΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥ
1 x ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
1 x Ο ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ (1914)
1 x ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ - ΝΕΩΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (1453-1919)
1 x (ΕΠΩΛΗΘΗ) ΜΙΛΟΒΑΝ ΤΖΙΛΑΣ, Η ΑΤΕΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ,(ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 1969
1 x ΠΟΝΤΟΣ
1 x Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ
1 x ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ: Ἕνας ταπεινός καί ἀσυμβίβαστος
1 x ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
1 x ΓΡΑΜΜΟΣ - ΒΙΤΣΙ, 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1949 (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ)
1 x War and Diplomacy in the Mongolian Steppe
262,90€ 
Προσφορές Περισσότερα
Επιπλέον Εξυπηρέτηση
Banner Δεξί 6
YouTube
Facebook
SSL Certificates