Πάνω Frame [668xX]
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΕΛΑΣΓΟΣ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συγγραφείς
Κατηγορίες
Επικοινωνία
Πληροφορίες
Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων
Τρόποι Αποστολής-Παράδοσης
Newsletter Περισσότερα
Ώρες Λειτουργείας
Κανάλι YouTube
Facebook
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ » Η ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Περιγραφή

Η ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ [9789605221218]
Η ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ [9789605221218]

Παρουσίαση

Αι σελίδες αύται, γραφείσαι παρά στρατιώτου, δεν επιλαμβάνονται ποσώς της πολιτικής θέσεως του Μικρασιατικού ζητήματος. Επεζητήθη, απλώς, η παροχή εις συμπεπυκνωμένας γραμμάς πάντων εκείνων των στοιχείων, όσα θα χρησιμεύσωσιν εις τον αναγνώστην, ίνα μορφώση πεποίθησιν επί την ακμήν, την έκτασιν και τα δίκαια του Μικρασιατικού Ελληνισμού. Τα στοιχεία ταύτα ανεζητήθησαν, όλως αντικειμενικώς, κυρίως εις συγγραφείς ξένους, ανήκοντας αδιαφόρως εις Έθνη φίλα ή μη προς την Ελλάδα. Εάν εκρίθη ορθή η σύντομος αναδρομή εις το παρελθόν, τούτο εγένετο ουχί διά να στηριχθώσιν επ' αυτού οι κύριοι τίτλοι του Έλληνος, αλλά δια να ευκολυνθή ο επιθυμών να παρακολουθήση την τήρησιν συνεχείας εν τω εκπολιτιστικώ έργω, το οποίον απ' αιώνων ο Ελληνισμός διεξάγει εν Ανατολή. Επ' αυτό βασίζει τας διά το μέλλον ελπίδας κατά τας παρούσας ημέρας της κοινής χαράς. 
(ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΙΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΚΕΦ. Ι. Μικρά Ασία, Αιγαίον, Ελλάς
ΚΕΦ. ΙΙ. Ορεογραφία και Υδρογραφία
ΚΕΦ. ΙΙΙ. Διοικητική Διαίρεσις
ΚΕΦ.
IV. Επιφάνεια και πληθυσμός
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΚΕΦ. Ι. Ιστορική επισκόπησις κατά την π.Χ. εποχήν
ΚΕΦ. ΙΙ. Ο π.Χ. Ελληνικός πολιτισμός εν Μ. Ασία
ΚΕΦ. ΙΙΙ. Ιστορική επισκόπησις από της εμφανίσεως του Χριστού μέχρι σήμερον
ΚΕΦ.
IV. Ο Ελληνικός πολιτισμός εν Μικρά Ασία κατά τους χριστιανικούς χρόνους
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ: Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝ ΚΑΙ Η ΜΟΡΦΩΣΙΣ ΑΥΤΟΥ
ΚΕΦ. Ι. Επίδοσις των Ελλήνων εις τα έργα της ειρήνης, πολλαπλασιασμός, είσδυσις, εκπαίδευσις, χαρακτήρ και πολιτισμός αυτών
ΚΕΦ. ΙΙ. Εκπαίδευσις και Θρησκεία
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΑΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑΙ
ΚΕΦ. Ι. Ποίαι φυλαί κατοικούσι την Μικράν Ασίαν
ΚΕΦ. ΙΙ. Πόσοι οι Έλληνες, πόσοι οι των άλλων φυλών. Διάφοροι στατιστικαί
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Λεπτομέρειες

Εκδότης

ΠΕΛΑΣΓΟΣ

Σειρά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7

Χρονολογία Έκδοσης

Μάρτιος 2001

Αριθμός σελίδων

102

Διαστάσεις

24x17

Συγγραφέας: ΝΟΤΗΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

Τιμή: 10,60€  8,48€ 

<< Προηγούμενο  |   Επόμενο >>
Εύρος Τιμών
Από:  Μέχρι:
Καλάθι Αγορών Περισσότερα
Άδειο καλάθι
Προσφορές Περισσότερα
Επιπλέον Εξυπηρέτηση
Banner Δεξί 6
YouTube
Facebook
SSL Certificates