Πάνω Frame [668xX]
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΕΛΑΣΓΟΣ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συγγραφείς
Κατηγορίες
katsifas
Πληροφορίες
Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων
Τρόποι Αποστολής-Παράδοσης
Newsletter Περισσότερα
Ώρες Λειτουργείας
Κανάλι YouTube
Facebook
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ - "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ" » ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΝ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ (ΧΑΡΤΟ

Περιγραφή

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΝ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ (ΧΑΡΤΟ [9789605221621]
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΝ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ (ΧΑΡΤΟ [9789605221621]

Παρουσίαση

Το παρόν έργον παρέχει και εις τον ψυχολόγον, τον απηλλαγμένον πάσης πολιτικής προκαταλήψεως και μεροληψίας, πληθύν σκέψεων επί του πεδίου της ψυχολογίας των λαών και της κοινωνιολογίας. Η υπόδειξις περί του χωρισμού των Ελληνικών φυλών, μετά την εκ κεντρώας Ασίαν μετανάστευσιν, εις νοτίους Έλληνας (Ελλάδα εν τη στενοτέρα εννοία) και εις βορείους Έλληνας (Μακεδονίαν, Δαρδανέλλια) ρίπτει επί πολλών πραγμάτων απλετότερον φως ή όσον τέως είδον οι οφθαλμοί ημών. Από των Ομηρικών χρόνων μέχρι της σήμερον παρακολουθούνται αι λαοψυχολογικαί αύται των Ελληνικών φυλών προς τε αλλήλας και προς τους λοιπούς Ευρωπαίους σχέσεις. Ιδίως δια τον έχοντα επιστημονικήν μόρφωσιν αναγνώστην διανοίγονται απόψεις αναδρομικαί εις το παρελθόν και ορίζοντες εις το μέλλον, μη στερούμενοι και πρακτικής δια τον βίον αξίας. Το έργον καταδεικνύει εν ευρυτάτω, δαψιλώς δια λεπτομερειών διηνθισμένω κύκλω, την εξέλιξιν της Κοσμοκρατικής δυνάμεως της Αγγλίας δια της αληθώς μεγάλης αυτής πολιτικής και την συνάφειαν αυτής προς πολλούς επί της ηπείρου ημών διεξαχθέντας πολέμους, τους καταλήξαντας τέλος εις τον παγκόσμιον πόλεμον. Εύχομαι εις το έργον τούτο ζωογόνον επίδρασιν επί ευρυτάτου κύκλου αναγνωστών. (ΑΔΟΛΦΟΣ ΣΤΑΙΡ) (ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)

Περιεχόμενα

Πρόλογος του Καθηγητού της Φιλοσοφίας εν τω Βιενναίω Πανεπιστημίω Αδόλφου Σταίρ
Εισαγωγή
Γενική χρονολογική Επισκόπησις της ιστορίας της Μακεδονίας [850 π. Χ - 1922 μ. Χ.]
Κεφ. Α΄. Ιστορία και Εξέλιξις των Ελληνικών Φυλών. - Γεωγραφία της Μακεδονίας εν τη Αρχαιότητι.
Κεφ. Β΄. Ιστορία της Μακεδονίας και του Ελληνισμού από του 850 μέχρις 146 π. Χ.
Κεφ. Γ΄. Το έργον Αλεξάνδρου του Μεγάλου μετά θάνατον. Ο Χαρακτήρ του Ελληνισμού δια μέσου των Αιώνων.
Κεφ. Δ΄. Η Μακεδονία υπό την κυριαρχίαν των Ρωμαίων και αι πρώται αξιώσεις των Ρουμάνων εν Μακεδονία.
Κεφ. Ε΄. Η Μεγάλη Ελλάς. - Αι Ελληνοϊταλικαί σχέσεις.
Κεφ. ΣΤ΄. Η Σλαυική και Βουλγαρική επιδρομή.
Κεφ. Ζ΄. Ο περί πολιτικής και Εθνικής Ανεξαρτησίας Αγών του Ελληνισμού.
Κεφ. Η΄. Ο περί Ελευθερίας Ελληνικός Αγών μέχρι της Ιδρύσεως του Βασιλείου της Ελλάδος.
Κεφ. Θ΄. Η Πολιτική του Πρίγκηπος Μεττερνίχου απέναντι της Ελληνικής Επαναστάσεως.
Κεφ. Ι΄. Τα Προοίμια του Κριμαϊκού Πολέμου.
Κεφ. ΙΑ΄. Ο Κριμαϊκός Πόλεμος ως αφετηρία του Βουλγαρικού Ζητήματος.
Κεφ. ΙΒ΄. Η Ανακήρυξις του Βουλγαρικού Σχίσματος.
Κεφ. ΙΓ΄. Το Μακεδονικόν και Ελληνικόν Ζήτημα από του Ρωσσοτουρκικού πολέμου του 1877 μέχρι του 1900.
Κεφ. ΙΔ΄. Η προτελευταία φάσις του Μακεδονικού Ζητήματος 1900-1905.
Κεφ. ΙΕ΄. Εθνολογικαί Σχέσεις, Πληθυσμός και Εκπαίδευσις.
 
Κεφ. ΙΣΤ΄. Η Συνεννόησις των Εθνικοτήτων.
Κεφ. ΙΖ΄. Επί των αιτίων του Παγκοσμίου Πολέμου. Η Μακεδονία ως αφετηρία των Βαλκανικών και του Παγκοσμίου Πολέμου.
Κεφ. ΙΗ΄. Η πολιτική της Ελλάδος εν τω Παγκοσμίω Πολέμω και αι εσωτερικαί διχόνοιαι. Από του 1914 μέχρι της Συνθήκης της Λωζάννης 1923.
Πίναξ παροραμάτων.
Πίναξ περιεχομένων.

Λεπτομέρειες

Εκδότης

ΠΕΛΑΣΓΟΣ

Χρονολογία Έκδοσης

Οκτώβριος 2003

Αριθμός σελίδων

740

Διαστάσεις

24x17

Συγγραφέας: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

Τιμή: 42,40€  31,80€ 

<< Προηγούμενο  |   Επόμενο >>
Εύρος Τιμών
Από:  Μέχρι:
Καλάθι Αγορών Περισσότερα
Άδειο καλάθι
Προσφορές Περισσότερα
Επιπλέον Εξυπηρέτηση
Banner Δεξί 6
YouTube
Facebook
SSL Certificates