Πάνω Frame [668xX]
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΕΛΑΣΓΟΣ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συγγραφείς
Κατηγορίες
eupolita 2020
Πληροφορίες
Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων
Τρόποι Αποστολής-Παράδοσης
Newsletter Περισσότερα
Ώρες Λειτουργείας
Κανάλι YouTube
Facebook
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ » Η ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 1821-1923

Περιγραφή

Η ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 1821-1923 [978-960-522-383-0]
Η ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 1821-1923 [978-960-522-383-0]

ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓ. ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ Πρωτοπρεσβυτέρου - Δρ. Θεολογίας π. Παντείου Ἡ Ἐ π α ρ χ ί α Δ η μ η τ ρ ι ά δ ο ς (1821 -1923) Π ί ν α ξ Π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ω ν Π ί ν α ξ Π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ω ν Β ρ α χ υ γ ρ α φ ί α ι Π ρ ό λ ο γ ο ς Ε ἰ σ α γ ω γ ή Κ ε φ ά λ α ι ο ν Α’ Μεταβολαί εἰς τά ὅρια καί τήν διοίκησιν 1) Συνοπτική ἱστορική θεώρησις τῆς ἐπαρχίας Δημητριάδος μέχρι τοῦ 1821 2) Τὰ ὅρια τῆς ἐπαρχίας Δημητριάδος κατὰ τὴν περίοδον τῆς Τουρκοκρατίας μέχρι τῆς ἀπελευθερώσεως 1881 καὶ ἡ τοπογραφία της. 3) Ἡ τοπογραφία τῆς ἐπαρχίας Δημητριάδος κατὰ τὴν περίοδον 1881 – 1923 4) Ἀνακατατάξεις κατά τήν Ἐπανάστασιν. Κ ε φ ά λ α ι ο ν Β’ Ἐπισκοπική Ἱστορία 1) Βιογραφικά τινα στοιχεῖα 2) Τάξις προκαθεδρίας τῆς ἐπαρχίας Δημητριάδος. 3) Ἡ ἐπισκοπικὴ Ἕδρα 4) Βραχύβιος ἡ ἀρχιερατεία κατὰ τὰ ἔτη 1821 -1858. 5) Τὸ ἀντικληρικὸν μένος τῶν ὀπαδῶν τοῦ ἀντιιδεαλισμοῦ. Κ ε φ ά λ α ι ο ν Γ’ Ἡ πνευματική κατάστασις τῆς ἐπαρχίας 1) Διοικητική Διάρθρωσις Μητροπόλεως 2) Τό μορφωτικόν ἐπίπεδον τοῦ κλήρου, ἡ ἀμφίεσις καί τό ποσοστόν αὐτῶν. 3)Ἡ Ἐκκλησία εἰς τόν ἀγῶνα τοῦ 1821 καί εἰς τούς μετέπειτα Χρόνους. 4) Πανηγύρεις 5) Ναοδομία 6) Ἐκκλησιαστική Ῥητορική 7) Λοιπαί θρησκευτικαί Κοινότητες ἐν τῇ ἐπαρχία Δημητριάδος. Κ ε φ ά λ α ι ο ν Δ’ Ἐκκλησιαστικαί καί πνευματικαί προσωπικότητες Ζωσιμᾶς Ἐσφιγμενίτης. Ἰωάννης Δαλέζιος. π. Κωνσταντῖνος Κατσώλας Θεόδωρος Ζωγράφος Σπυρίδων Κ. Διαμαντόπουλος Δορ Θ. Ἐ π ι λ ε γ ό μ ε ν α Π α ρ ά ρ τ η μ α Α) Κ ε ί μ ε ν α Τοπογραφική περιγραφή τῆς ἐπαρχίας Δημητριάδος Τό σιγίλλιον τοῦ 1794 Πατριαρχική ἀπόφασις περί προαγωγῆς τῆς «χώρας Τρικκέρων εἰς Ἐξαρχίαν Πατριαρχικήν» Πατριαρχικά καί Συνοδικά γράμματα δι’ὧν ἀποφασίζεται ἡ κατάργησι τῆς Ἐξαρχίας τῶν Τρικκέρων Ἐπιστολή Μητροπολίτου Ἀθανασίου «Διατίμησις» ρυθμίζουσα τά «Ἀρχιερατικά δικαιώματα» τοῦ Ἐπισκόπου Δημητριάδος καί Ζαγορᾶς Μελετίου Συντακτήριος λόγος Μητροπολίτου Δημητριάδος Γρηγορίου Ε΄ Φουρτουνιάδου Τηλεγραφική διαμαρτυρία Ἐπισκόπου Γερμανοῦ Περί καταργήσεως τοῦ νόμου 2679 Ἐπισκοπικός Κατάλογος τῆς ἐπαρχίας Δημητριάδος Χρονολογικός Κατάλογος Ἐπισκόπων Φθιωτίδων Θηβῶν Μία εγκύκλιος τοῦ Μητροπολίτου. Ἐγκύκλιος Πατριάρχου Ἀνθίμου Χρονολογικός πίναξ τῶν μεταβολῶν τῶν διοικητικῶν συστημάτων καί διαιρέσεων τῆς Πολιτείας καί Ἐκκλησίας ἀπό 1833 ἕως 1923. Ἐργογραφία Ζωσιμᾶ Ἐσφιγμενίτου. Β) Φ ω τ ο γ ρ α φ ι κ ό ν ὑ λ ι κ ό ν Γ) Χ ά ρ τ α ι Βιβλιογραφία κατ’ἐπιλογήν.

Συγγραφέας: π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ

Τιμή: 21,20€ 

<< Προηγούμενο  |   Επόμενο >>
Εύρος Τιμών
Από:  Μέχρι:
Καλάθι Αγορών Περισσότερα
1 x ΛΕΞΙΚΟ ΑΡΩΜΑΝΙΚΗΣ (ΒΛΑΧΙΚΗΣ) ΓΛΩΣΣΑΣ
34,98€ 
Προσφορές Περισσότερα
Επιπλέον Εξυπηρέτηση
Banner Δεξί 6
YouTube
Facebook
SSL Certificates