Πάνω Frame [668xX]
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΕΛΑΣΓΟΣ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συγγραφείς
Κατηγορίες
ΕΝΟΧΟΙ
Πληροφορίες
Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων
Τρόποι Αποστολής-Παράδοσης
Newsletter Περισσότερα
Ώρες Λειτουργείας
Κανάλι YouTube
Facebook
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ » ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΙΓΕΣ ΕΣΤΗ -

Περιγραφή

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΙΓΕΣ ΕΣΤΗ - [978-960-522-385-4]
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΙΓΕΣ ΕΣΤΗ - [978-960-522-385-4]

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΙΓΕΣ ΕΣΤΗ Ὁ ἐπαναπατρισμός καί ἡ ταφή τοῦ Ἀλεξάνδρου στά ἀνάκτορα τῶν Αἰγῶν ΗΡΑΚΛΗΙ ΠΑΤΡΩΙΟΙ * ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΑΚΕΔΩΝ Τό θέμα τῆς ταφῆς τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ἀποτελεῖ ἕνα συν¬αρ¬παστικό μυστήριο γιά τίς ἐπιστῆμες τῆς ἱστορίας καί τῆς ἀρχαιο¬λο¬γίας. Οἱ ὑπάρχουσες ἱστορικές πληροφορίες εἶναι ἐλλειπεῖς καί συγκε¬χυ¬μένες. Ὅμως ἡ ἐνδοσκόπηση τῆς προσωπικότητος καί τοῦ χαρα¬κτῆρος τοῦ Ἀλεξάνδρου, ἀλλά καί ἡ συνθετική προσέγγιση τῶν πολιτικῶν δρώ¬μενων πού λαμβάνουν χώρα μετά τόν θάνατό του, δημιουργοῦν σοβα¬ρές ἐνδείξεις γιά νά υἱοθετηθῆ ἡ ἄποψη, ὅτι καί οἱ σύγχρονοι τοῦ Ἀλεξ¬άν¬δρου δέν ἐγνώριζαν περισσότερα γιά τήν ταφή του, ἀπό ὅσα καί ἐμεῖς οἱ ἴδιοι γνωρίζουμε σήμερα. Στό βιβλίο αὐτό κατατίθεται ἡ ἐκτίμηση, ὅτι ὁ Ἀλέξανδρος προ¬έβλε¬ψε τά τῆς ταφῆς του, αἰφνιδιάζων ὄχι μόνο τούς συγχρό¬νους του, ἀλλά καί τούς μεταγενεστέρους. Ὄπισθεν τοῦ μυστηρίου τῆς ταφῆς του, ὑποκρύπτεται ἡ πολι¬τι¬κή καί στρατηγική του μεγαλοφυΐα. Ἄν τό σῶμα τοῦ Ἀλεξένδρου εἶχε εὑρεθῆ στήν κατοχή τῶν ἐπιγό¬νων του, θά εἶχε κατακερματισθῆ (γιά πολιτικούς λόγους) ὅπως ἡ σω¬ρός κάποιων νεοχριστιανικῶν μαρτύρων-ἁγίων καί οἱ τριακονταετεῖς ἑλληνικές ἐμφύλιες διαμάχες (πού διενεργήθησαν μετά τόν θάνατό του) θά ἦσαν ἀγριώτερες καί μακροβιότερες. Ὁ Ἀλέξανδρος μέ ἕναν λιτό στρατηγικό σχεδιασμό (καί διά αὐτό τόν λόγο μεγαλοφυή) προσχεδίασε τήν ἀπόκρυψη, μεταφο¬ρά καί ἐντα¬φιᬬσμό τοῦ σώματός του στήν Ἑλλάδα, στήν Μακεδο¬νία, στήν Βεργίνα (ἀρ¬χαῖες Αἰγές) διασφαλίζων ἀνά τούς αἰῶνες τό ἀσύλλητο τῆς ταφῆς του. Ὁ Ἀλέξανδρος τοῦ Φιλίππου καί τῆς Ὀλυμπιάδος ἐπέστρε¬ψε, ἐνα¬ποθετέθη καί ἐκοιμήθη στόν ὀμφάλιο λῶρο του, στήν γενέθλιο γῆ του, ἐκεῖ ὅπου ἔζησε τά χρόνια τῆς παιδικῆς του ξεγνοιασιᾶς. Στά Βασιλικά Ἀνάκτορα τῆς Βεργίνας, στίς παρυφές τῶν Πιερίων Βουνῶν. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ Ἰωάννης Χρ. Γιαννάκενας 17 Χ 24 εκατ. 204 σελίδες

Συγγραφέας: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΝΑΚΟΣ

Τιμή: 15,90€  12,72€ 

<< Προηγούμενο  |   Επόμενο >>
Εύρος Τιμών
Από:  Μέχρι:
Καλάθι Αγορών Περισσότερα
Άδειο καλάθι
Προσφορές Περισσότερα
Επιπλέον Εξυπηρέτηση
Banner Δεξί 6
YouTube
Facebook
SSL Certificates