Πάνω Frame [668xX]
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΕΛΑΣΓΟΣ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συγγραφείς
Κατηγορίες
Επικοινωνία
Πληροφορίες
Τρόποι Αποστολής-Παράδοσης
Newsletter Περισσότερα
Ώρες Λειτουργείας
Κανάλι YouTube
Facebook
ΙΣΤΟΡΙΑ » ΚΑΤΟΧΗ, ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΟΥΛΗ 1918-1949 » ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΘΑΝΑΤΟΥ - 1944

Περιγραφή

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΘΑΝΑΤΟΥ - 1944 [978-960-522-315-1]
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΘΑΝΑΤΟΥ - 1944 [978-960-522-315-1]

 

Μία συγκλονιστική μαρτυρία ΚΑΤΟΧΗΣ…

… Μετά, ἡ ἄνανδρη ἐπίθεση τῆς Ἰταλίας στά σύνορά μας στήν Ἤπειρο, εἶχε ἀποφασιστική ἐπί­δρα­ση ἐναντίον τοῦ διχασμοῦ. Ὕστερα, ἡ κα­τοχή τῆς χώρας πού ἐπηκο­λού­θησε, μέ τίς ἀπάν­θρω­πες συν­θῆκες τῆς πείνας τοῦ ἔτους 1941, συνέ­βαλε σημαντικά στή δημιουρ­γία πνεύματος ἑνό­τητος καί ἀγνο­ή­­σεως τῶν παλαιῶν διαφο­ρῶν.

 Ἡ ἑνότης ὅμως αὐτή διατα­ρά­χτηκε βαθμι­αίως καί μεθοδικά ἀπό τό ἔτος 1942, ὁ προαιώ­νιος δαί­μων τῆς πατρίδας μας ὁ φανα­τικός διχα­σμός καραδοκοῦσε. Ἡ ἀντικειμενική θεώρηση τῆς Ἱστο­ρίας θά κατονομάσει τούς ὑπευθύ­νους της δημιουργίας τοῦ θανάσι­μου αὐτοῦ φα­νατισμοῦ.

Μέσα σέ αὐτές τίς συνθῆκες, ἡ Νεολαία μας ἐμφορούμενη ἀπό τόν διακαῆ πόθο της γιά τήν Ἐλευ­θερία, χωρίς νά τό ὑποψιάζεται πα­ρα­­σύρ­θηκε στήν δίνη ἑνός κατά­στρε­πτικοῦ φανατισμοῦ.

Οἱ νέοι μας μέ ἐνθουσιασμό πρόθυμα, συμ­με­τεῖχαν στήν ἐθνική ἀντίσταση ἐναντίον τῶν κατακτη­τῶν θυσιάζοντας ἀκόμη καί τή ζωή τους, παρακινούμενοι μόνον ἀπό τόν ἄδολο Πατριωτισμό τους πρός ἀπελευθέρωση τῆς ὑπόδουλης πατρίδας μας.

Πάντως ὑπάρχουν ἀποδείξεις ὅτι οἱ ξένες δυνάμεις ἐνίσχυσαν καί ἐνεθάρρυ­ναν παντιοτρό­πως ἔμμεσα ἤ ἄμεσα τίς ἄφρονες φιλοδοξίες καταλύσεως τοῦ ἔννο­μου Κράτους, ἐναντίον τῶν συμφερόντων τῆς χώρας μας, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀγνοη­θοῦν πλήρως ἀπό τούς συμμάχους οἱ σκλη­­ροί ἀγῶνες καί οἱ μεγάλες θυσίες τοῦ λαοῦ μας κατά τήν Γερμανικήν, Ἰταλικήν καί Βουλ­γα­ρικήν κατοχήν, ὡς μίας ἀπό τίς νικήτριες χῶρες τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου.

Ἡ ἐμπειρία μου ὡς μελλοθανάτου στά χέ­ρια τῶν γερμανῶν κατακτητῶν ἐπη­ρέ­α­σε ση­μαντικά τήν μετέπειτα ζωή μου. Στό κείμενο πού ἀκολουθεῖ θα προσπα­θήσω νά διατυπώσω ἕνα σύντομο Ἱστορικό τῶν γεγονότων τῆς ζωῆς μου, ἀπό τήν παιδική μου ἡλικία μέχρι τό ἔτος 1951 πού τελείωσα στήν Ἀθήνα τό Ἐθνικό Μετσό­βιο Πολυτεχνεῖο ὡς Μεταλλειολόγος Μηχανικός.

Τιμή: 12,72€ 

<< Προηγούμενο  |   Επόμενο >>
Εύρος Τιμών
Από:  Μέχρι:
Καλάθι Αγορών Περισσότερα
Άδειο καλάθι
Προσφορές Περισσότερα
Επιπλέον Εξυπηρέτηση
Banner Δεξί 6
YouTube
Facebook
SSL Certificates